Den 5. oktober er FN’s internationale lærerdag

I over 100 lande fejres Lærerens Dag 5. oktober. Fokus er på lærerens vitale rolle både som underviser, men også som medvirkende til at udvikle aktive medborgere i et moderne samfund. Lærerens Dag er også med til at sætte fokus på, at uddannelse er en fundamental menneskeret.

Den 5. oktober er FN’s internationale lærerdag

I over 100 lande fejres Lærerens Dag 5. oktober. Fokus er på lærerens vitale rolle både som underviser, men også som medvirkende til at udvikle aktive medborgere i et moderne samfund. Lærerens Dag er også med til at sætte fokus på, at uddannelse er en fundamental menneskeret.

Børne- og undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil besøger Lykkebo Skole.

Se en lille film om lærere, der har betydet noget særligt.

Foto: Charlotte Rømer Engel

Find inspiration og idéer til, hvordan du kan være med til at markere Lærerens Dag.