Bolivia 2011/2012

Bolivia 2011/2012

I Bolivia tales der hele 37 sprog. Alligevel er der på mange skoler kun blevet undervist på ét sprog, nemlig spansk. Derfor har mange børn af den oprindelige befolkning siddet i en skole uden at forstå, hvad læreren siger. Overskuddet fra Lærerens Dag 2011 og 2012 er gået til at opkvalificere lærere i Bolivia, så de har lært metoder til tosproget og interkulturel undervisning.

Selvom Bolivia både har frodig jord og sølvminer, er landet det fattigste i Sydamerika. De fattigste indbyggere er den oprindelige, indianske befolkning, der udgør ca. 55 procent af det samlede befolkningstal. De blev indtil for få år siden diskrimineret og fik ofte inddraget deres jord, hvorefter de måtte arbejde under slavelignende forhold.

For at give børn af den indianske befolkning i Bolivia en chance for at bryde med fattigdom og diskrimination, har IBIS i flere år arbejdet på at få de indianske børn i en god skole. Det vil sige en skole, hvor lærerne underviser på et sprog, som børnene forstår og ikke håner deres indianske baggrund.

Med støtte for indsamlinger i forbindelse med Lærerens Dag i 2011 og 2012 er lærere i Bolivia blevet uddannet til at undervise på to sprog og til at inddrage indianske kulturer og traditioner i deres undervisning. På den måde er de med deres undervisning nu med til at bryde fattigdommen for den indianske befolkning i landet.

En Skole Alle Forstår

Lærerfilm 1