Ghana 2008

Ghana 2008

Indsamlingen gik i 2008 til skoleudviklingsprojektet "Change in Education" i det nordlige Ghana. Det langsigtede mål med projektet var at få flere børn i skole, få flere uddannede lærere og ikke mindst at få opbakning til skolerne fra lokalsamfundet

Selvom der er indført obligatorisk skolegang i Ghana, er det kun 65 % af alle børn, der kommer i skole - og af pigerne er det under halvdelen. I det nordlige Ghana er statistikken endnu mere bedrøvelig, hvilket blandt andet skyldes, at det er svært at tiltrække uddannede lærere pga. de beskedne levevilkår i landsbysamfundene. Projektet, der er blevet støttet, er et allianceprojekt i samarbejde med Ibis og Ghana Venskabsgrupperne. Partnerne i Ghana er bl.a. den ghanesiske lærerforening (GNAT), uddannelsesmyndighederne og flere folkeligt forankrede organisationer med fokus på uddannelse.

Tættere på elevernes virkelighed
Helt konkret har projektet oprettet 80 lokale landsbyskoler til i alt 4000 elever baseret på fonetisk modersmålsundervisning for 1. – 3. klasse. Disse skoler er tiltænkt en rolle som pædagogiske foregangsskoler for de øvrige skoler i området. Undervisningen i landsbyskolerne tager udgangspunkt i pædagogiske redskaber, der tilgodeser elevernes og samfundets behov. Lærerne i landsbyskolerne har ingen egentlig læreruddannelse, men har gennem projektet fået en kort uddannelse for at kunne varetage undervisningen.