Liberia 2009/2010

Liberia 2009/2010

I 2009 blev der i forbindelse med Lærerens Dag indsamlet 51.166 kroner til lærere i Liberia og i 2010 var tallet 82.469 kroner. Pengene er gået til at uddanne kvalificerede lærere til at undervise børn og unge, der enten ikke har gået i skole eller har fået deres skolegang forstyrret pga. krigen.

Hjælp til efteruddannelse af lærere
I 2003 sluttede en 14 år lang og opslidende borgerkrig i Liberia. Krigen har betydet, at der er stor mangel på lærere. En stor del af de nuværende lærere har ingen uddannelse, og mange af dem har svært ved at læse. Indsamlingen fra Lærerens Dag 2009 og 2010 er gået til at uddanne lærere i basale læse- og regnefærdigheder. Derudover er de lærere, der er blevet støttet af indsamlingen, også blevet uddannet i metodiske og pædagogiske færdigheder såsom elevcentreret undervisning og inddragelse af eleverne i undervisningen.

Materialemangel
I Liberia er der stor mangel på lærermaterialer såvel som bøger til eleverne. Udover at efteruddanne lærere har indsamlingen 2009 og 2010 bidraget til at forsyne en række lærere med materialer, så de kan højne kvaliteten i deres undervisning.

Du kan her se en lille video fra projektet

Education of Youth in Liberia