Mozambique 2006

Mozambique 2006

I 2006 gik indsamlingen til skoleprojektet "Det Mobile Skolebibliotek" i den tæt befolkede Zambezia-provins i Mozambique.

Uddannelse i Mozambique
Mozambique har de seneste 15 år oplevet en fremgang inden for uddannelsesområdet, men dette til trods er det kun 45 % af den voksne befolkning, der kan læse og skrive. Det er især kvinderne, der har mærket til Mozambiques store huller i uddannelsessystemet – op mod 2/3 er analfabeter.

Siden 1975, hvor andelen af voksne analfabeter var helt oppe på 93%, er der arbejdet indgående med at nedbringe antallet af analfabeter. I dag kan omkring 63% af den unge befolkning mellem 15 og 24 år læse og skrive. Det er en klar forbedring, men langt fra godt nok hvis landet skal fortsætte de senere års positive økonomiske udvikling. Den store mængde analfabeter i landet skal i høj grad ses i lyset af mulighederne inden for uddannelsessektoren. Lærerne i Mozambique har typisk kun 8 års skolegang bag sig og ofte slet ingen læreruddannelse. Undervisningsmaterialerne er meget begrænsede, hvilket forhindrer lærernes mulighed for selv at skaffe sig kvalificeret viden til undervisningen. Mange skoler mangler ud over bøger også så basale ting som stole og borde.

Det har projektet støttet
Forældede skolebøger og utilstrækkelige undervisningsfaciliteter er blandt de forhindringer, lærerne skal overvinde for at sikre børnene i Mozambique en god skolegang. Derfor gik indsamlingen til bøger, lærerkurser og små mobile biblioteker, der i de fleste tilfælde er blevet trukket rundt på de hullede jordveje af æselkærrer.

De knap 58.000 kr., der blev indsamlet i forbindelse med Lærerdag 2006, gik til fire komplette æselkærrer, der blev indrettet som biblioteker. Der er blevet købt 240 portugisiske bøger til tre forskellige klassetrin, læsebøger på to forskellige lokalsprog med forskellig sværhedsgrad, 80 naturvidenskabsbøger, landkort, 80 lærervejledninger til forskellige klassetrin og fag, portugisiske ordbøger, 40 portugisiske atlas med illustrationer og forklaringer, 80 matematikbøger samt forskellige fagbøger og læsebøger på det lokale sprog.

De fire mobile biblioteker betyder også, at lærerne nu har adgang til de mest grundlæggende undervisningsmaterialer. Desuden har ialt 16 lærerer fået et kursus med udgangspunkt i bibliotekets materiale, som forbedrer lærernes muligheder for at lave kvalificeret undervisningen.

På grund af alle disse materialer er målet om, at langt flere børn gennemfører grundskolen, nu kommet lidt nærmere. 10.000 - 12.000 elever, ca. 110 lærere og ialt 16 skoler nyder nu godt af de rullende biblioteker.

De mobile biblioteker er blevet så stor en succes, at der ønskes mange flere til de fattige landdistrikter i Mozambique.