Nicaragua 2013

Nicaragua 2013

I Nicaragua arbejder mange børn på lossepladser, hvor de leder efter skrald, de kan sælge. Mange børn lever også med vold og druk i familien. Deres hverdag er barsk og uden meget plads til at være børn.

Mange lærere i Nicaragua har kun meget lidt eller slet inden uddannelse. De mangler metoder til at kunne undervise på en måde, der inddrager børnenes barske liv og giver dem troen på, at de har en fremtid.

Pengene fra indsamlingen i 2013 gik til IBIS´ arbejde i udkanten af Nicaraguas hovedstad Managua, hvor lærere er blevet uddannet til at undervise interaktivt og med udgangspunkt i børnenes hverdag. Det giver en bedre undervisning, der kan være med til at give børnene troen på en bedre fremtid. Forældrene er også kommet på skolebænken, så de kan lære om børns rettigheder og støtte deres børn gennem skolen.