Sierra Leone 2007

Sierra Leone 2007

I 2007 gik indsamlingen til Sierra Leone, der har gennemlevet mere end 10 års borgerkrig og er et af verdens fattigste lande. Krigens konsekvenser er meget voldsomme for befolkningen på ca. 4,5 millioner. 75.000 blev dræbt og mange tusinde blev sårede og på anden måde skadet af krigen. I alt har 15 - 20.000 børnesoldater været inddraget i borgerkrigen. I dag oplever man en ufattelig optimisme og vilje til at komme videre i befolkningen.

På skoleområdet har det blandt andet betydet, at mange børn og unge har været afskåret fra skolegang og undervisning, og derfor er der mange børn og unge, der i dag står uden de mest fornødne læse- og regnefærdigheder. De fleste steder på landet er skoleinfrastrukturen ødelagt, og der er en akut mangel på lærere. De lærere, som findes på skolerne, mangler helt basale pædagogiske færdigheder og kompetencer til at håndtere børn og unge, der har været udsat for voldsomme hændelser under borgerkrigen.

Det er den generation af børn og unge, der aldrig kom i skole under borgerkrigen, som er mest sårbar, og den gruppe projektet har støttet. Projektet er sket i tæt dialog med de lokale skoler, hvilket har været vigtigt for at sikre, at både lærere og elever kan forsætte i den almindelige skole efter projektets afslutning.

En Ny Fremtid
IBIS har gode erfaringer fra Angola, Ghana og Liberia med at give børn og unge, som af forskellige årsager ikke har gået i skole, et intensivt skoleforløb. Resultaterne er positive, og ved at benytte de rigtige undervisningsmetoder kan mange børn indhente flere års skolegang på få måneder. Det skyldes især de særligt uddannede lærere, som underviser med nye pædagogiske værktøjer, hvor elevernes egen baggrund inddrages i undervisningen, men det skyldes også, at eleverne lærer hurtigere, når de er 10-12 år gamle. På baggrund af erfaringerne fra andre lande har projektet i Sierra Leone støttet uddannelse af lærere og undervisningsmaterialer til skolerne.